עברית
English
Русский

TML Agency » iw » עבודה בקנדה

מטפלת

 דרישות

ניסיון עבודה לא פחות משנתיים

תעודה המאשרת את היכולת הסיעודית (תעודת הכשרה, דיפלומה)

גיל עד 45

 

טבח

 דרישות

ניסיון עבודה לא פחות משנה

גיל מ 25

מצב בריאותי שמאפשר עבודה עם אוכל

מעצב קונדיטוריה

 דרישות

ניסיון עבודה שנתיים לפחות

גיל מ 25

ידע בהכנת קונדיטוריה

ידע בהכנת קישוטים משוקולד

אופה

 דרישות

ניסיון עבודה לא פחות משנה

גיל מ 25