עברית
English
Русский

TML Agency » iw » לימודים בקנדה

לימודים

 ההשכלה בקנדה משתלמת יותר מכמה בחינות: מחיר ותנאי קבלה, בנוסף לכך תוכניות הלימודים מפוקחות על ידי הממשלה הקנדית ועומדות בתקן העולמי וגם מתברגות במקומות דירוג גבוהים בעולם